Matti Ylönen

Kuka

Työskentelen Helsingin yliopistossa vakituisena maailmanpolitiikan yliopistonlehtorina, erityisalueenani globaalin poliittisen talouden tutkimus. Johdan vuosina 2023–2025 Big Tech and the EU -tutkimushanketta, jota rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö. Tutkimuksissani isoa roolia on näytellyt kysymys siitä, kuinka periaatteessa yksityiset markkinatoimijat vaikuttavat politiikkaan ja hallintoon kansallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Olen tutkinut muun muassa yritysten verosuunnittelua, hallinnon konsulttiyhtiöitä ja viimeisimpänä vaikuttajaviestintää. Olen myös julkaissut useita kirjoja, artikkeleita ja raportteja liittyen globaalin kehityksen kysymyksiin. Olen kiinnostunut ohjaamaan väitöskirjoja näihin liittyvissä teemoissa.

Väittelin Helsingin yliopistossa maailmanpolitiikasta vuonna 2018 väitöskirjalla, joka keskittyi yritysten verosuunnittelun politiikan eri ulottuvuuksiin. Helsingin yliopisto myönsi väitöskirjalleni vuoden 2019 väitöskirjapalkinnon, ja Yalen yliopisto antoi vuoden 2015 Amartya Sen -palkinnon yhdelle väitöskirjani artikkeleista. Tulin valituksi Maailmanpolitiikan yliopistonlehtorin pysyvään toimeen kesällä 2020, mutta aloitin työn kahden vuoden EU-rahoitteisella tutkimusperiodilla Tallinnan teknillisessä yliopistossa. Tutkin siellä asuinpaikkaan liittyvien oikeuksien kaupallistumista Viron e-asuinpaikkajärjestelmän kautta.